Att hyra väderskydd vid husbygge

Ett stort problem vid husbyggen är om man råkar hamna i en regnig eller överdrivet fuktig period. Detta är i Sverige inte ovanligt, inte en spå sommaren, där lågtrycken ibland avlöser varandra vecka efter vecka. Att i det läget försöka uppföra ett hus kan innebära att man bygger in fukt i konstruktionen, något som kan skapa stora problem senare om stommen inte får ordentligt med tid på sig för att torka ut. Vanligast är detta problem när det gäller lösvirkeshus, där stommen byggs upp under en längre period. Men det förekommer faktiskt även på prefabhus, även om dessa normalt går fortare att bygga upp. Som byggherre bör du därför alltid se till, om du ser att det kommer att bli en blöt sommar, att entreprenören bygger upp huset under ett väderskydd.

Vad är ett väderskydd?

Ett väderskydd är som ett skal som byggs upp runt huset. Det kan byggas upp redan innan resningen av stommen börjar, det enda som behövs är det färdiga husets dimensioner. Så fort plattan är gjuten kan ett väderskydd uppföras. Det består av ett fackverk i aluminium som byggs upp för att passa precis utanpå huset. Utanpå aluminiumramen spänns en duk i PVC-plast som ger ett totalt väderskydd. Därefter kan bygget påbörjas utan att hänsyn behöver tas till regn, blåst eller kyla. Detta innebär i praktiken att byggstarten kan ske närsomhelst på året, även om det vanligaste fortfarande är att det sker under den varma årstiden.

Vikten av att träet får torka ur

Bygger man upp ett lösvirkeshus får man räkna med att det kommer att utsättas för fukt. Det som sedan är det viktiga är att det är torrt så länge att det hinner torka ut ordentligt innan bygget fortsätter. Detta kan vara svårt att få till, även en bra sommar. Beroende på var i landet bygget sker är riskerna mindre och större, men en vecka utan regn är egentligen inte vanligt någonstans i Sverige. När ett lösvirkeshus ska uppföras bör man därför alltid skriva in i kontraktet med entreprenören att huset ska uppföras under ett väderskydd.

Det går mycket fortare att bygga upp ett prefabhus, alltså ett hus där mycket redan är färdigmonterat på en fabrik. Husstommen byggs då upp som ett stort lego, ofta på bara en dag. Men det är då naturligtvis viktigt att det görs på en dag när det verkligen inte finns risk för regn. Blir stommen fuktig tar det lika lång tid att torka ut som för ett lösvirkeshus. Som en säkerhetsåtgärd kan det vara en god idé att låta uppföra ett väderskydd innan bygget påbörjas.

Att hyra väderskydd

Väderskydd hyrs av en ställningsfirma, som både dimensionerar och uppför skyddet. När du beställer skyddet behöver du veta husets dimensioner, markförhållanden på tomten, tidpunkt för bygget och många andra saker. Ställningsfirman gör alltid en individuell lösning för varje enskilt bygge, och anpassar väderskyddet för att ge ett så fullgott skydd som möjligt för bygget. När huset sedan är fuktsäkrat tas skyddet sedan bort av ställningsfirman och forslas iväg.

Många byggfirmor har insett värdet av väderskydd, men en del äldre byggare tycker fortfarande att det är en onödig lyx. Dock vill ingen seriös byggentreprenör bygga ett hus med innebonde fukt redan från start, så fler och fler av dem inser motvilligt att det kanske inte är en så dum idé ändå. Byggjobbarna, de som blir skyddade från regn och blåst, brukar sällan klaga.

15 Feb 2018