Asbestsanering vid renovering

Asbestsanering är ofta nödvändigt vid renovering av gamla byggnader för att få bort de farliga ämnen som kan finnas i äldre byggmaterial. Läs mer här.

Asbest var en gång hyllat för sin hållbarhet och värmeisolerande egenskaper men så kom man på att de små partiklar som frigörs när man arbetar med materialet kan ge upphov till cancer. Därför är asbestsanering en viktig åtgärd vid renovering eller rivning av byggnader som uppförts före 1982. Vid saneringen används avancerad skyddsutrustning och teknik för att garantera att inga farliga fibrer sprids.

En asbestsanering kräver expertis och noggrannhet då hanteringen är strikt reglerad enligt lag. Arbetsmetoderna innefattar allt från inkapsling och avlägsnande av asbestmaterial till säker förvaring och transport för att minimera riskerna för både de som utför arbetet och omgivningen. Att genomföra asbestsanering korrekt är av yttersta vikt för att skydda både hälsa och miljö.

Vanligast förekommande material att undersöka vid asbestsanering

Asbestsanering handlar ofta om att undersöka och hantera en rad olika byggnadsmaterial där asbest kan ha använts. Värmeisolering, rörisolering, kakelfix och fogmassa är vanliga områden där asbest kan finnas. Även ventilationssystem och takmaterial bör granskas noggrant.

Eftersom asbestsanering är komplicerat och riskfyllt krävs det att saneringen utförs av yrkesutbildade och licensierade specialister. Deras kunskap och erfarenhet säkerställer att den farliga asbesten avlägsnas på ett säkert och miljövänligt sätt. Vid saneringsarbetet används också noggranna mätmetoder och luftprover tas för att garantera att inga hälsofarliga fibrer lämnas kvar.

4 Jul 2024