Är det dags att göra om taket?

Alla som är husägare vet förmodligen om hur många saker som behöver göras på huset. Är det inte fasaden, är det fönstren, källare, inredningen eller taket som behöver ses över. Särskilt tak och hängrännor är viktiga saker som behöver underhållas med jämna mellanrum. Du vet väl om att det är få försäkringsbolag som är villiga att ersätta skador på hus som har upkommit sedan vatten, eller fukt har runnit in genom taket och sedan har skadat innnertaket? Antagligen därför att de flesta skador som finns på hus uppkommit just på grund av otäta tak.

Så går du till väga

När du väl bestämt dig för att underhåll taket är bland det första som du måste tänka på, innan du beger dig upp på taket, är hur du ser till taksäkerheten. Hur ser du till att du inte ramlar ner från taket, och har du någon med dig, måste ni båda ha säkerhetslinor. Men var fäster du dem? Finns det någon anordning som skyddar er från fall?

1. Tvätta taket

De flesta tak, som inte har underhållits på ett tag, behöver tvättas. Har du fårr mossa på taket, bör det avlägsnas. Har du en högtryckstvätt, kan du använda den. Häll i rengöringsmedel, eller målartvätt i högtrycktvätten.

2. Ersätt trasiga takpannor

Detta är väldigt viktigt då trasiga takpannor kan orsaka att vatten och fukt kommer in i undertaket och ger stora skador. Har du även skador på beslagen på taket, bör du byta ut dem med. De bör hålla tätt mot skorsten, eller ventiler på tak.

3. Kontrollera vinkelränna, eller ränndalar på taket

Även ränndalar på tak ska vara rostfria och sitta tätt mot taket. Är de skadade bör de bytas ut. Se över falsarna på ränndalarna så att de sitter tätt mot taket.

4. Titta på taket underifrån

Gå upp på vinden och titta på undertaket. Titta på takfoten, vid skorstenen, ventilationsrör och stosar för att se efter om det finns rötskador där. Dessa punkter är särskilt känsliga för röta och skador.

När allt detta är gjort, är det sedan dags att fundera på hur du vill göra om det. Vill du lägga ett helt nytt tak? Vilket material ska du använda? Kom ihåg att det går mycket väl att bara måla om tak, eller bara ersätta trasiga takpannor med nya. Har du tvättat taket ordentligt är det nästan som nytt.

Obs! Kom ihåg att installera alla slags skydd på taket när du är där. För produkter som du behöver för din taksäkerhet i Stockholm läs mer här.

16 Jul 2018