Anlita en kontrollansvarig för byggprojektet

Alla projekt som kräver bygglov ska inspekteras och godkännas av en certifierad kontrollansvarig. De som är med i styrelsen i en BRF i Stockholm måste anlita en sådan oberoende expert.

Det är viktigt att markarbeten, ombyggnader, nybyggen eller rivningsprojekt följer gällande lagstiftning. Därför måste bostadsrättsföreningen ha en certifierad, utomstående konsult som kontrollerar arbetet, gör ett utlåtande och skickar in handlingar till rätt myndighet. Allt som kräver bygglov berörs av kravet, men däremot behövs det ingen kontrollansvarig om man bara utför en mindre reparation i en lägenhet.

Man kan inte välja någon i styrelsen

Det är ofta kunnigt folk som sitter i styrelsen för en BRF. Någon är expert på renovering, andra jobbar med ekonomi och förvaltning. Man skulle kunna tänka sig att någon där vill vara kontrollansvarig, men det är inte tillåtet. Det får inte förekomma jäv, så den som ska kontrollera hela projektet får inte ens vara släkt med någon i styrelsen. Man vill kunna säkerställa att den kontrollansvarige är kompetent och har certifiering.

Den som är kontrollansvarig är specialist inom byggnation och inspekterar att arbetet följer bygglagstiftningen och skriver sedan ett utlåtande inför slutbeskedet från byggnadsnämnden. Allt detta är ansvarsfulla uppgifter som man inte får lämna till vem som helst. Man kan hitta en sådan expert hos företag som har specialiserat sig på just denna funktion. Sitter du med i styrelsen i en BRF i Stockholm och ni har ett byggprojekt eller markarbete på gång, så ta kontakt med ett företag som hjälper er med både kontroll och myndighetskontakter.

4 Nov 2021