Allt radon måste bort från våra hus

Arbetar man i gamla hus som är byggda någon gång mellan 1930-talet fram till 1970-talet kan man undersöka om det finns radon i huset. Radon är som vi antar bekant för att vara mycket dåligt att andas in. Radon kan ge andningssvårigheter som astma, men i det långa loppet kan det även ge cancer. Därför är det mycket viktigt att om man som byggare tror att huset kan ha radon i allt från isoleringsmaterial till grunden som har gjutits i till exempel blåbetong bör man installera ventiler, ett radonsug och sedan täta grunden. Här listar vi några olika åtgärder som man kan vidta för att få bort radonet i huset.

Ventilationssystem

Man bör installera ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX-system. I varje rum som man vistas i, bör man alltså installera ett ventilitationsaggregat. Har man däremot problem med radon i gatuplanet, eller i grunden, hjälper inte detta. Då har man bara ett system som avlägsnar radonet på ett begränsat sätt. Då är det bättre att installera en radonsug som avlägsnar mer av radonet.

Radonsug

 Man kan alltså installera en radonsug med ventilationsrör och ljuddämpande inbyggndasfläktar. Då är rören mellan 60 och 125 millimeter. Radonsugarna bör finnas i så många rum som möjligt. På det sättet får man till stånd ett högt luftflöde i rören och ett undertryck i marken. Fläktarna är tytstgående och driftsäkra.  Man kan använda olika sorts fläktar, antingen inbyggda fläktar, i kanaler, i väggar och även fläktar som inte syns.

Tätskikt

Har man radon i tätskikt på gamla hus med blåbetong kan det räcka att man installerar fläktar med radonsug. Har man däremot radon i väggarna bör man åtgärda dem då kan radonet gömma sig i golvsocklar, i taklister och strömbrytare. Dem måste man avlägsna helt och hållet och ersätta dem med nytt material. Efter det bör väggarna tapetseras med aluminium- eller vinyltapeter. Detta måste göras i alla rum, alla ytor måste behandlas på samma sätt för att inte radonet ska skada dem som bor där. Det är ett problem om man gör detta där det kan bli fukt, som källare. Då bör man inte måla med fuktspärrande färg.

Ta kontakt med en radonsaneringsfirma

Är du osäker på hur du som bygger ska göra kan du alltid ringa ett radonsaneringsföretag som är experter på radonsaneringar och få bra råd och tips på hur du bör göra. Du bör själv inte avlägsna materialet som avger radon eftersom du bör bära särskilda skyddsdräkter och veta hur du ska hantera radonet. Läs mer om radonsaneringar här: radonsanering.se.

5 Mar 2018