6 saker att tänka på när man vill hyra utrymme i lagerhallar

Står du i begrepp att hyra utrymme i en eller flera lagerhallar? Då kan det finnas några saker som du vill ha reda på i förväg. Vi hjälper dig att ställa rätt frågor, genom att tipsa dig om sex saker du antagligen vill veta.

  1. Vad kan och kan inte förvaras i lagerhallarna?

I förvaringsmiljöer med högre luftfuktighet är det exempelvis inte lämpligt med känsliga material. Fråga gärna om man har mätt luftfuktigheten, så slipper du framtida överraskningar såsom mögel, svamp, röta och unken lukt.

  1. Vilka referenser har ni?

Att ta referenser är klokt när man ska boka en yta för sitt lager. Genom att ta reda på vilka som tidigare nyttjat lagerlokalen kan man få både kontakt med nöjda kunder, men också med missnöjda. Hur har exempelvis tidigare kunder hanterat skada på sitt material, om det uppstått på grund av bristande åtgärder av lagerhallen? Har hallens ägare varit förstående, tillmötesgående och tagit på sig ansvar, eller har kostnaderna lämnats helt till kunden. 

  1. Vilken yta finns till förfogande?

Det är mer än golvytan som ska mätas. Hur högt är det till tak? Hur stor möjlighet har du att packa dina varor? Får du utrymme att hålla ett tydligt system för lagerhantering? Finns möjligheten att vara kvar i lokalen om din verksamhet växer och behovet av förvaring skulle öka? Hur är det med dörrar och lastbryggor. Är det lätt att hantera lagret på befintlig plats?

  1. Vilken temperatur kan det vara, sommartid som vintertid?

Det är lätt att föreställa sig den svalka som infinner sig i en väl ventilerad lagerhall. Men hur är temperaturen på riktigt? Be om exakta uppgifter. Kanske hallen värms upp till en bakugn sommartid och kyls ner till en glassbox vintertid? Hur fungerar det för dina varor? Visa hallar är isolerade, men långt ifrån alla.

  1. Finns tillräcklig belysning?

Sommartid räcker kanske enklare belysning, men sätt in dig i scenariot att inventera småskruv i lokalen någon gång under det mörkare halvåret. Att gå med pannlampa är kanske inte helt optimalt. Se dig för efter den belysning som din verksamhet och dina ögon mår bäst av. 

  1. Till vilket pris?

Att hyra utrymme för lager kan vara en kostsam historia, beroende på om läget är eftertraktat eller om man kanske konkurrerar med företag som har en större budget. Ta reda på pris och jämför med andra möjligheter. Finns möjligheten att hålla nere lagret? Skulle kostnaden öka markant om du behöver utöka lagret? Fundera på var ditt företag står idag och hur ett framtida scenario skulle kunna se ut.

29 Jul 2017