Byggvaror Lund

Välkommen! En blogg som ska vara det självklara valet för ditt byggprojekt! Ska du lägga om taket eller modernisera köket. Ska du renovera badrummet och behöver hjälp med VVS? Ska du bygga om vinden eller källaren till ett hobbyrum? Vad du än har planerat kommer du att kunna hitta tips och råd i vår blogg. Vi som skriver är entusiastiska hemmasnickare och många av oss har också jobbat i byggbranschen.

 

Sida 2

Frågor och svar om IBC tankar

10 sep 2017

Har man ingen erfarenhet utav IBC tankar kan det var svårt att veta vilka regler som gäller, hur de fungerar och vad man ska beakta vid köp av en. En IBC tank används normalt för att frakta bulklast eller flytande vätskor, där de inte sällan klassas som farligt gods. För att en IBC tank ska kunna frakta farligt gods krävs en säkerhetsklassning samt att chauffören som transporterar den har rätt behörighet och utbildning.

Vad klassas som farligt gods?

På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa att farligt gods delas in i nio klasser. Samtidigt bör det påpekas att alla av dessa nödvändigtvis inte kan fraktas i en IBC tank och på det vis eller med det fordon som du tänkt frakta IBC tanken med. Samtliga nio klasser har ett antal underavdelningar som även de kan vara bra att titta närmre på.

 • Explosiva ämnen och föremål. Hit räknas bland annat ammunition, sprängämnen, tändmedel och fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.
 • Hit räknas både icke brandfarliga och brandfarliga gaser. Även giftiga gaser hör till den här klassen. Exempel på produkter som hör hit är dykartuber, syrgas, svetsgaser, hårspray, gasol och tändare.
 • Brandfarliga vätskor. Hit hör bland annat bensin, diesel och etanol, men även mycket starka alkoholdrycker och vissa parfymer.

Ovan var endast exempel på tre klasser. Om du planerar en transport för farligt gods är det bäst att titta på samtliga klasser och/eller höra av dig till Transportstyrelsen för att se till så att allt går rätt och säkert till.

Hur mycket bör jag vara beredd att betala?

Det beror på vad du ska frakta och hur mycket du ska frakta. Även vilka tillbehör du behöver eller vill lägga till utgör en faktor i en vad den slutliga summan kommer att landa på. Storleken har en faktor när det gäller IBC tankar, men är inte ensamt avgörande. Till exempel kan en IBC tank på 1000 liter vara billigare än en på 800 eller 600 liter som är klassad för farligt gods. Huruvida den är tillverkad för att transportera farligt gods är alltså ytterligare en faktor att ta hänsyn till.

Sedan kan det givetvis skilja sig från återförsäljare till återförsäljare, precis som vad gäller andra produkter. Innan du genomför ett köp kan det löna sig att titta igenom flera butikers priser och sortiment för att se var du kan göra bäst affär. Tänk dock på att inte kompromissa med kvaliteten – en IBC tank ska hålla under lång tid. En investering i kvalitet är en investering som ofta lönar sig. Läs mer här om IBC tankar och hur du på ett miljövänligt sätt kan spara både tid och pengar.

Kvalitet före pris vid en badrumsrenovering

11 aug 2017

Sedan svenska staten gjorde det möjligt för privatpersoner att renovera, bygga nytt och genomföra tillbyggnader och därefter dra av halva beloppet (har senare ändrats till en tredjedel) för den professionella hjälp man anlitat så har också antalet renoveringar ökat markant. Rot-avdraget har på så sätt gjort att väldigt många familjer i Sverige kunnat förverkliga de drömmar som de haft gällande design, funktioner och nödvändigheter i sina egna hem. Man har – kort och gott – plötsligt haft råd att renovera de områden som man känt varit i behov av att förändras och där har vi således den klara fördelen som rot-avdraget fört med sig.

Detta och det faktum att man genom denna skattesubvention också förhindrat och nästan helt stoppat en farsot som tidigare var väldigt vanligt förekommande i byggbranschen – nämligen svarta jobb. Förr om åren så var det vanligt att man som företag erbjöd att genomföra olika renoveringar svart och här var det också många som nappade; ett faktum som dels skapade sämre villkor för de personer som utförde jobben och som dels lämnade en osäkerhet kring projektet i fråga. Det vill säga; om något går sönder vid en badrumsrenovering som genomförts av svart arbetskraft – var vänder man sig då? Dessutom så gick naturligtvis svenska staten miste om mycket pengar också och det ska inte underskattas i sammanhanget.

Rot-avdraget har således varit bra sett ur dessa båda perspektiv, men tyvärr så finns det även en baksida av myntet och gällande rot så stavas detta: fuskjobb. Antalet fuskjobb har nämligen ökat markant i samband med att efterfrågan kring olika renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer ökat hos privatpersoner och det här är naturligtvis ett sorgligt faktum man kunnat se prov på över hela landet men där lejonparten går att spåra till de större städerna. Stockholm har – helt enkelt – fler människor, man har fler företag och därigenom då är det också där som fuskjobb i samband med renoveringar är som allra vanligast. En badrumsrenovering i Stockholm innebär i och med detta en större risk än vad en motsvarande gör i en mindre stad och just ett sådant projekt som kan åsamka så mycket skada – vatten och el ska förmodligen dras – ställer högre krav på ägaren till boendet.

Förhindra fuskjobb i Stockholm

Att man i Stockholm kan råka ut för ett fuskjobb i samband med en badrumsrenovering innebär inte att man tvingas chansa; nej – det finns medel för att förhindra detta också. Huvudregeln här gäller att man ställer sig en enkel fråga som lyder – hur kommer det sig att ett företag i Stockholm kan genomföra en badrumsrenovering till ett så mycket lägre pris än konkurrenterna?

Svaret och sanningen där är att de förmodligen saknar kvaliteten, utbildningen och de nödvändiga certifikaten för att åta sig projektet i fråga. Det handlar således om ett ganska logiskt tänkande då man som privatperson ska genomföra en badrumsrenovering – eller en köksrenovering, en dränering eller ett byte av tak – i Stockholm.

Ett lågt pris – ett alltför lågt sådant – är ofta en indikator på den egentliga kvalitet som företaget i fråga håller. Tillsammans med referenser och en signal till tidigare kunder så kan man minimera riskerna för fuskjobb i Stockholm; något som man i en perfekt värld inte skulle behöva göra – men som är en absolut nödvändighet i dagsläget.

6 saker att tänka på när man vill hyra utrymme i lagerhallar

29 jul 2017

Står du i begrepp att hyra utrymme i en eller flera lagerhallar? Då kan det finnas några saker som du vill ha reda på i förväg. Vi hjälper dig att ställa rätt frågor, genom att tipsa dig om sex saker du antagligen vill veta.

 1. Vad kan och kan inte förvaras i lagerhallarna?

I förvaringsmiljöer med högre luftfuktighet är det exempelvis inte lämpligt med känsliga material. Fråga gärna om man har mätt luftfuktigheten, så slipper du framtida överraskningar såsom mögel, svamp, röta och unken lukt.

 1. Vilka referenser har ni?

Att ta referenser är klokt när man ska boka en yta för sitt lager. Genom att ta reda på vilka som tidigare nyttjat lagerlokalen kan man få både kontakt med nöjda kunder, men också med missnöjda. Hur har exempelvis tidigare kunder hanterat skada på sitt material, om det uppstått på grund av bristande åtgärder av lagerhallen? Har hallens ägare varit förstående, tillmötesgående och tagit på sig ansvar, eller har kostnaderna lämnats helt till kunden. 

 1. Vilken yta finns till förfogande?

Det är mer än golvytan som ska mätas. Hur högt är det till tak? Hur stor möjlighet har du att packa dina varor? Får du utrymme att hålla ett tydligt system för lagerhantering? Finns möjligheten att vara kvar i lokalen om din verksamhet växer och behovet av förvaring skulle öka? Hur är det med dörrar och lastbryggor. Är det lätt att hantera lagret på befintlig plats?

 1. Vilken temperatur kan det vara, sommartid som vintertid?

Det är lätt att föreställa sig den svalka som infinner sig i en väl ventilerad lagerhall. Men hur är temperaturen på riktigt? Be om exakta uppgifter. Kanske hallen värms upp till en bakugn sommartid och kyls ner till en glassbox vintertid? Hur fungerar det för dina varor? Visa hallar är isolerade, men långt ifrån alla.

 1. Finns tillräcklig belysning?

Sommartid räcker kanske enklare belysning, men sätt in dig i scenariot att inventera småskruv i lokalen någon gång under det mörkare halvåret. Att gå med pannlampa är kanske inte helt optimalt. Se dig för efter den belysning som din verksamhet och dina ögon mår bäst av. 

 1. Till vilket pris?

Att hyra utrymme för lager kan vara en kostsam historia, beroende på om läget är eftertraktat eller om man kanske konkurrerar med företag som har en större budget. Ta reda på pris och jämför med andra möjligheter. Finns möjligheten att hålla nere lagret? Skulle kostnaden öka markant om du behöver utöka lagret? Fundera på var ditt företag står idag och hur ett framtida scenario skulle kunna se ut.

En introduktion till att slipa trä

4 jul 2017

Att slipa trappa, golv eller något annat av trä kan kännas lite svårt för den som inte är van med dylika arbeten. Det gäller att ha rätt slippapper och ibland även rätt maskin. Lägg märke till ordet slippapper. Tidigare har man ofta pratat om sandpapper, men det är sedan länge utbytt mot mer effektiva material. Att slipa något, oavsett om det är en trappa, en möbel eller något annat, kräver visst mått av uthållighet. Ju effektivare slippappret är, desto mindre mjölksyra slipper du lida dig igenom under arbetets gång.

Slipmaskiner

Beroende på vad det är som ska slipas, kan användande av slipmaskiner vara mer eller mindre lämpligt. Ska man till exempel slipa trappa kommer en bra kantslip mycket väl till hands. Det är dock inte bara när man ska slipa trappa som en kantslip behövs, utan även vid golvslipningar. Vid golvslipningar har man normalt en större maskin som tar hand om rummets stora ytor. Längs kanter och lister brukar dock en kantslip vara det bästa redskapet för att få jobbet korrekt och snyggt utfört.

De flesta har inte dessa maskiner i hemmet ståendes redo att användas. Således är det något man ofta får hyra in när det väl är dags för hemarbeten. Ska man exempelvis slipa trappa eller golv är det ofta ett byggvaruhus man får ta kontakt med för att få tag på utrustningen. Visserligen går det givetvis att köpa också, men har man endast en trappa att slipa i huset, lär inte kantslipen komma till användning särskilt ofta.

Grovlekar

Det gäller att ha viss koll på grovlekarna. Ofta behöver man börja sina slipningar med grövre slippapper, medan de slutgiltiga slipningarna ofta utförs med finkornigt papper. Det finns i huvudsak två skalor man använder sig av för att mäta detta, FEPA-skalan och flint-skalan. Den förstnämnda är internationellt gångbar medan den andra i huvudsak används i Europa och åsyftar flinta.

På FEPA-skalan är allt mellan P 12 och P 80 grovt. Som referens är det vanligt att man använder sig av P 40 när man ska slipa trappa (och då främst i hörnen). Spannet som definieras som ”mellan” är något mindre än det som kallas för grovt och innefattar grovlekarna P 100 till P 150. När det kommer till fint slippapper finns det desto större variationer. Hit räknas det papper med en grovlek som ligger mellan P 220 och P 1200.

Skydda dig

När du hanterar slipmaskiner gäller det att tänka på säkerheten. Om du till exempel ska slipa trappa med en kantslip bör du bära både skyddsmask och skyddsglasögon. Ska du slipa med en större maskin, till exempel en golvslipmaskin, är det viktigt att du läser igenom manualen ordentligt. Om du hyr den och är osäker på hur den ska manövreras kan du tala med personalen på företaget där du hyrde den. Tänk på att alltid ta säkerheten först!

Läs mer på http://www.parkettspecialisten.se/.

Frågor och svar om att hyra container

20 jun 2017

Om det är första gången du ska hyra container funderar du sannolikt på om det är något du inte tänker på. Att hyra container behöver inte vara någon svår process, men det underlättar starkt att veta ens förutsättningar och behov. Att just känna till hur mycket avfall det faktiskt blir är svårt. I sådana fall brukar det löna sig att välja en lite större modell, om man står och vägar mellan en som är lite mindre och en som är lite större. Det blir billigare att hyra en större och lite dyrare container, än två små containrar som är billigare styck.

Hur bör den lastas?

Firmor brukar uppmana sina kunder att lasta så jämnt och stabilt det bara går. För att kunna göra det är det viktigt att de tyngsta sakerna hamnar i botten, medan lättare avfall slängs ovanpå det. Dessutom kan det innebära fara vid transport om tunga maskiner är placerade högst upp i den. En transportbil som kör runt med en container i till exempel Stockholm, där det ofta råder trafikkaos, kan leda till ödesdigra konsekvenser trots ett bra lastnät.

Jag ska kasta flera olika typer avfall och behöver hyra container – vilken ska jag välja?

De flesta firmor hyr ut en typ av container där du kan slänga lite allt möjligt, bortsett från föremål som kan vara skadliga för miljön samt elavfall. Behöver du slänga miljöskadliga föremål bör du uppge detta tidigt i din kontakt med firman du ska hyra container av. Tänk dock på att det inte är alla firmor som erbjuder detta. Att hitta en firma som hyr ut containrar för farligt avfall brukar dock inte vara alltför svårt, men du har en fördel om du bor i en större stad så som Stockholm eller Göteborg.

Kräver containern ett särskilt underlag?

I regel kräver containern underlag som är stabilt. Ofta behöver de stå på asfalt och ha stor plats omkring sig. Att det finns stor plats omkring dem är viktigt, annars kommer både leveransen och upphämtningen att bli problematiska. Om du till exempel ska hyra container i Gamla stan i Stockholm, behöver du placera den en bit utanför där mer utrymme finns.

Det kan överlag bli svårt att hitta plats för den i centrala delarna av Stockholm eller någon annan större stad. Berätta om dina förutsättningar för firman du hyr av, så bör ni tillsammans kunna komma överens om en plats där den kan stå. Det är även viktigt att ha i åtanke att uppställningsplatsen bör vara oöm och att inga känsliga föremål finns i närheten.

Läs mer om att hyra container här

Glasmästare – ett mångsidigt yrke

27 maj 2017

Har du tänkt på hur många olika lösningar i våra liv som är utformade av glas? Från flaskorna och burkarna i skafferiet till bilens rutor, husets fönster och spegeln i badrummet. Glas är ett material som har hängt med i flera tusen år nu och det utvecklas ständigt nya varianter som är starkare, mer flexibla, tål extrema temperaturer med mera. Det är svårt att tänka sig en tillvaro helt utan detta material, men faktum är att det bara är några få hundra år som glas har varit tillgängligt för gemene man. På vikingatiden var det en lyxvara som var värd mer än guld. Fram till 1700-talet var det bara rika som hade råd att installera glasfönster i sina bostäder. Tack vare den industriella revolutionen förbättrades möjligheterna att framställa större mängder glas på ett snabbt och effektivt sätt, vilket gjorde att fler hade råd med glasföremål.

Från att ha varit ett material som visade hög status finns det nu i var mans hem och ingen lyfter ett ögonbryn över att burken med inlagd gurka är gjord av glas. Idag finns det dussintals glasmästare enbart i Stockholm som arbetar kontinuerligt med materialet.

Vi är beroende av glas i vardagen

Visserligen finns det idag plastmaterial som kan ersätta glas i viss mån, men i många tillämpningar är glas fortfarande det bästa alternativet. Det är starkt, släpper igenom ljus och repas inte så lätt. Våra moderna mobiltelefoner har idag vanligen glasskärm snarare än plastskärm, då gorillaglaset är tåligare mot repor än plast och dessutom fungerar bättre för att reagera på våra fingerrörelser över ytan. Det har också fördelen att det lätt går att smälta ner och forma om, till skillnad från de flesta plaster som förlorar sina egenskaper när de upphettas. Många av dem brinner upp och kan bara återanvändas i nermald form där de pressas till nya föremål som inte har samma materialegenskaper.

 Nya användningsområden för glas i ditt hem

När man säger glasmästare tänker de flesta på byte av fönsterrutor i hus och bilar. Men en glasmästare kan göra mycket mer med sina kunskaper och de material som finns tillgängliga på marknaden idag. Dela av ett rum med en frostad glasskiva. Sätt upp ett stänkskydd av glas ovanför diskbänken i köket. Specialutforma bildramar till din senaste målning som har en mycket speciell form. Lägg glasskivor på loftdelen i vardagsrummet så att mer ljus släpps in. Byt ut den gamla missfärgade plasten ovanpå terrasstaket mot ett nytt tak i glas. Det finns en stor mängd olika glasmaterial att välja på i olika färger och med olika textur. Låt glas bli den nya accenten i din inredning.

Hitta rätt glasmästare

Se till att välja någon som har ett stort utbud av material och kunskap om installation av olika typer av glas. Dessutom är det bra om du försöker hitta en glasmästare i Stockholm så att han eller hon alltid finns tillgänglig, utan lång resväg, om det är något som behöver klargöras under projektets gång eller om något behöver repareras eller bytas ut senare. Att bygga upp en god kontakt med olika hantverkare som man behöver hjälp av i sitt hus är en bra investering för att se till att huset underhålls och att man får jobbet snabbt och väl utfört.

Läs mer om glasmästaryrket här

Olika uppvärmningssystem och dess för- och nackdelar

22 maj 2017

De flesta vill nog ha så låga energikostnader som möjligt. Alla har dock olika behov och förutsättningar, och där värmepumpar är det bästa alternativet för ett visst hus, kan faktiskt direktverkande el vara bättre för ett annat.

Idag finns flertalet olika uppvärmningssystem ute på marknaden. Vilket system man bör använda sig av beror just i hög grad på ens förutsättningar och hur man använder huset som systemet ska värma upp. För att kunna välja rätt är det viktigt att känna till vilka för- och nackdelar som finns med de olika systemen. I den här artikeln kan du läsa mer om hur de mest populära uppvärmningssystemens egenskaper ser ut.

Värmepumpar

Värmepumpar är något som har blivit allt mer populärt på senare tid. Det är billigt, miljövänligt och effektivt. Även om det allt som oftast genererar tillräckligt med el, är det många som väljer att komplettera sina värmepumpar med en elpatron.

Värmepumpar finns i flera olika slag. I nybyggda hus är det vanligt att man installerar en frånluftsvärmepump, som enligt Energimyndigheten kan ge energibesparingar på upp till 50 %. Det är dock viktigt att känna till att värmepumpar inte lämpar sig bra för alla väder. Vid riktigt kalla temperaturer kan många olika typer av värmepumpar behöva arbeta extra hårt. Vid sådant väder kan stora delar av energibesparingarna som gjorts tidigare under året gå förlorade.

Fördelar med värmepumpar:

 • Billiga i drift
 • Ofta liten arbetsinsats
 • Kräver lite underhåll. Du slipper till exempel ta ut aska eller sota.
 • Fördelaktigt att kombinera med solfångare eller annat värmesystem.

Nackdelar med värmepumpar:

 • Vid störningar kan problemen bli väldigt svåra att fixa. Det här kräver en reparatör eller goda kunskaper.
 • Ofta stor initial kostnad. Beror dock i hög grad på vilken kapacitet som krävs och vilken typ av värmepump som ska installeras.

Läs mer om värmepumpar här

Solfångare

Solfångare är ett utmärkt sätt att spara pengar på, samtidigt som man värnar om miljön. Bäst är det som ett komplement till annat värmesystem och passar till exempel bra till hus där varmvattnet tidigare värmdes enbart med hjälp av el.

Fler användningsområden finns dock. Solceller som producerar el kan till exempel driva värmepumpar. Den som vill installera solceller kan få bidrag för detta genom att skicka in en ansökan till länsstyrelsen.

Fördelar med solfångare:

 

 • Miljövänligt
 • Ger t.ex. varmvatten när den huvudsakliga värmekällan är avstängd under varmare delar av året.
 • Minskar energikostnaden

Nackdelar med solfångare:

 

 • Ger svagt tillskott under vinter
 • Lönsamhet i hög grad väderberoende

Ved

Att värma upp ett hus med ved kräver visserligen en del arbete, men kan spara dig stora energikostnader. Dessutom anses det vara förnyelsebar energi, eftersom de kan bildas på nytt inom en överskådlig framtid. Ved kan dessutom med fördel kombineras med solvärme för att ytterligare spara på energikostnaderna.

Fördelar med ved:

 • Låga energikostnader
 • Kan med fördel kombineras med solfångare

Nackdelar med ved:

 • Den stora nackdelen med ved är att det kräver viss arbetsinsats. Givetvis går det att köpa färdig ved i säckar, men då går priserna snabbt upp.

Hitta en prisvärd takläggare i Stockholm

3 jan 2017

Oavsett vilken typ av hantverkare man behöver anlita i Stockholm så finns det en väldigt skillnad i pris mellan de olika företagen. Ett jobb kan för den ene kosta omkring 50.000 kronor; detta medan en annan tar 70.000 kronor för jobbet i fråga och där en tredje kanske nöjer sig med 57.000 kronor. För samma jobb.

Ska det vara så? Ja – och nej: det handlar om en fri marknad och det är upp till dig som kund att avgöra hur mycket du är beredd att betala för den tjänst du behöver hjälp med. Ska du exempelvis byta ut ditt tak och behöver anlita en takläggare så kommer det således till syvende och sist vara din uppgift att hitta en sådan som erbjuder jobbet till ett pris som passar din budget.

Här ska man veta att det dock handlar om en delikat avvägning. Du vill dels betala så lite som möjligt för din takläggare – men samtidigt så vill du också att taket denne lägger på ditt hus i Stockholm står emot tidens tand och läggs ut enligt konstens alla regler. Du vill, kort och gott, inte få ett fuskjobb på halsen.

Just tak är speciellt i det här avseendet. Detta då ett sådant har – ska ha, åtminstone – en lång livslängd och att man som husägare därför bör vara beredd på att betala lite extra. Detta då den summan i slutändan kan komma att betala av sig. Vi skulle därför rekommendera att du inför ett takbyte och efter en initial kontakt med så många takläggare du orkar träffa gör följande: välj bort den dyraste och välj bort den billigaste.

Gällande ett takbyte så finns det nämligen andra faktorer som kan påverka priset till din fördel; priset för din takläggare kommer i sammanhanget inte att utgöra lejonparten av kostnaden. Vi tänkte här visa några detaljer som kan ge dig ett bättre pris för ett takbyte utfört av en professionell takläggare i Stockholm:

 • Vilket tak? Undersök dels vilket typ av tak som är billigast. Tegel och betong är generellt sätt lite dyrare än vad ett plåttak är. Nummer två här gäller inköpet. Det kan nämligen vara så att du kommer att tjäna på att ta hjälp av din takläggare i detta; denna kan ha ett samarbete med en leverantör som ger ett bättre pris. Hör dig för om detta och jämför. Du bör dock låta din takläggare ha ett ord med i spelet; vilket tak rekommenderar han – är materialet i fråga ens möjligt att lägga på just ditt hus. Han är proffs, du är det inte.
 • Vad gör du på egen hand? Du kanske kan hjälpa till att lägga taket eller också – mer troligt – så kan du riva det gamla. Att hyra exempelvis en container och köra några varv till återvinningsstationen kan i slutändan spara dig många sköna kronor.
 • Är du rot-berättigad? Rot-bidraget innebär att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för den takläggare du anlitar (detta med ett tak om 50.000 kronor/år och person). Det gör en markant skillnad och du bör se till att använda det. Huruvida du är berättigad kan du kolla genom att logga in på Skatteverkets hemsida med din bankdosa eller ditt mobila Bank-Id.

Enorm skillnad mellan målare

23 dec 2016

Att anlita en professionell yrkesman innebär att man betalar för en tjänst som man inte klarar av på egen hand eller där man, helt enkelt, får ett bättre resultat om man avstår. Ett typiskt område gällande det sistnämnda gäller målning och vi kan här säga att du äger ett hus och funderar på att måla om.

Här ställs du inför ett val; antingen så målar du på egen hand och får ett sämre resultat eller också så anlitar du en målare, betalar lite extra – men får ett – förhoppningsvis; något vi ska återkomma till - förstklassigt jobb utfört. Generellt kan vi säga följande om just måleriarbeten: ska du måla om inomhus så har du en större chans att lyckas på ett bra sätt än om det hela gäller målning av din fasad och därför så rekommenderas att du tar hjälp om det gäller utsidan av ditt hus.

Dock – och det är hit vi vill komma: vilken målare ska du anlita för målningen av din fasad? Det problematiska är nämligen att det finns ett enormt urval i Stockholm och att det skiljer väldigt mycket i kvalitet mellan de som erbjuder sina tjänster. Bor man i en mindre stad så blir valet av målare helt enkelt lättare; man har en-, två eller tre stycken verksamma företag, man vet hur de jobbar och man vet ofta vilka personer som jobbar där.

I Stockholm blir det annorlunda och man kan lika gärna anlita en målare som håller högsta klass likväl som en som inte alls gör ett jobb som motsvarar priset man betalar.

Enkla tips för att hitta rätt

Hur göra? Ja, det finns några små knep som är ytterst användbara och som man kan ha i åtanke. Märk väl; dessa tips går naturligtvis utmärkt att använda sig av även gällande andra områden. Du kan alltså byta ut målare mot snickare och använda tipsen på samma sätt. Tips som ser ut som följer:

 • Erfarenhet. Kolla aktivt efter en målare med vana av yrket och som har rutin – speciellt vid fasadmålning.
 • Referenser: Se till att få några nummer till tidigare kunder, ring dessa – gärna några som anlitat denne målare för några år sedan – och hör hur de upplevt jobbet.
 • Priset. Välj en målare som ligger någonstans mitt emellan rent prismässigt. Ett lågt pris brukar vara en ganska god indikator på att företaget inte håller den bästa klassen och ett för högt brukar å sin sida sällan motsvara förväntningarna.
 • Besök. Ta dig tiden att möta företaget på deras hemmaplan och skaffa dig ett intryck av de som ska måla om ditt hus. Sätt dig, ta en kaffe och prata lite innan du skriver på ett kontrakt.

Hur ser dina golv ut?

14 okt 2016

Frågan i rubriken är en relevant sådan – men tyvärr även en bortglömd fråga som många skulle tjäna på att ta tag i. Med detta menar vi att golvet är ett bortglömt område i ett hus och att det i kombination med ett stort slitage måste bytas, slipas och bonas exempelvis bonas med jämna mellanrum.

Kort och gott; du och din familj går hela tiden på era golv, ni har tunga möbler på det och av allt detta kommer ett naturligt slitage som förfular hela ert boende. För – det gör verkligen det. Ett slitet golv syns överallt och det ger avtryck till det övriga boendet. Äger du ett hus så spelar det liksom ingen roll om du målar om, om du bygger nytt eller om du tapetserar en vägg ifall dina golv inte ses över och – vid behov – inkluderas i din renovering.

Sällan har devisen om att börja från grunden varit så sann som då det kommer till dina golv. Många tar för givet att det kommer att vara väldigt dyrt att byta golv och visst finns det en poäng i detta. Det kostar pengar och väljer du exempelvis parkett av ett lite finare material så kan du kallt räkna med att detta kommer att kosta dig ungefär mellan 350-450 kronor/meter2 och beroende på hur stort ditt hem är så handlar det naturligtvis om mycket pengar – att addera dessutom till priset för en golvläggare.

Anlita en golvläggare med rot-avdraget

Gällande en golvläggare dock så behöver inte en sådan bli så dyr. Det finns dels en möjlighet i att använda konkurrensen och därigenom pressa priset nedåt –  du kan kontakta flera golvläggare och jämföra deras priser till dess att du hittat en som passar din budget. Vidare dock – och detta över hela Sverige – så kan du använda rot-avdraget och genom detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden för din golvläggare.

Lejonparten av dina pengar kommer således att läggas på material och här finns ingenting som säger att just parkett behöver vara alternativet för dig och ditt självklara val. Nej, du kan mycket väl göra som många andra och upptäcka de stora fördelar som finns i att välja exempelvis mattor; ett bespottad område som dock har utvecklats enormt mycket och som idag – oavsett om det gäller plast, linoleum, vinyl eller textil – håller väldigt hög kvalitet.

Exempel på projekt som ROT omfattar

26 sep 2016

Många är vi som drömmer om att göra ett nytt tillskott till huset. Antingen kanske i form av uterum eller kanske ett nytt garage. Kanske har man gått och funderat på att göra något projekt av denna typ, men backat undan på grund av kostnaden.

Det kan då vara skönt att veta att de allra flesta projekt av den här typen täcks av ROT-avdraget. Det kan givetvis vara svårt ändå att veta vad summan kommer att landa på i slutändan.

För det här kan det vara en god idé att jämföra offerter mellan olika firmor. Flera hemsidor finns idag där man enkelt kan ställa flera olika firmors offerter mot varandra. Det här är riktigt gynnsamt då du som kund ställs i ett läge där du kan använda de båda firmornas bud mot varandra.

Uterum

Att ha ett uterum är en dröm för många svenskar. Ett uterum är perfekt att umgås i sena sommar- eller vårkvällar. Vill man spendera tid i uterummet även på vinterhalvåret krävs ytterligare isolering för att det ska kunna hållas en varm temperatur där inne. Den här isoleringen kan bli väldigt dyr.

Tänk på att det endast är arbetskostnaden som subventioneras – inte materialkostnaden. Vill man ha ett uterum som även håller på vintern får man därför räkna med ett bra mycket högre pris än om låter bygga ett uterum för sommarhalvåret.

Självklart blir även arbetskostnaden högre också om man ska vinterbona då det är mer material som ska behandlas och utplaceras.

Badrumsrenovering

Många svenskar idag funderar nog på att renovera badrummet. En badrumsrenovering är kanske det inte allra första man tänker på när man tänker på projekt som ger ROT-avdrag. Man kan lätt få intrycket att det endast gäller projekt som utförs på husets utsida, så som altanbygge eller målningsarbete.

En badrumsrenovering är dock något som man därmed kan dra av en viss procent av arbetskostnaden på.

Projekt som INTE omfattas av ROT-avdraget

Det finns många projekt som man lätt kan tro omfattas av ROT – men som faktiskt inte gör det. Det här är bland annat:

 • Balkong om det är till bostadsrätt.
 • Fristående garage. Garage omfattas dock av avdraget ifall det byggs i anslutning till huset.
 • Arbete med poolen om den ligger utomhus. Är det en inomhuspool kan man dock göra ROT-avdrag.
 • Växthus omfattas inte av bidraget.
 • Anlägga gräsmatta eller trädgårdsgångar är något som inte heller omfattas av bidraget. Inte heller murar täcks.

Överväg PVC- fönster till ditt hus

26 sep 2016

 Förr eller senare så kommer varje husägare fram till en punkt då man måste byta ut sina fönster och även om detta inte är något som sker frekvent – ett par bra fönster håller i minst 15 år – så kommer det att medföra en hög kostnad. Fönster är definitivt inte gratis och det kan komma som en obehaglig överraskning för den husägare som för första gången sonderar priserna för fönster. Ett råd här innan vi fortsätter: välj inte de absolut billigaste fönster som du hittar – oavsett om du söker trä, aluminium eller PVC-fönster så bör du gå upp en nivå. De fönster med lägst pris håller sällan någon vidare kvalitet.

Dock: du kan påverka priset genom att välja ett billigare fönster inom de material vi nämnde ovan. Det vill säga; väljer du aluminium- eller PVC-fönster framför träfönster så kommer  du att komma betydligt billigare undan och du kommer heller inte att göra ett nedköp rent kvalitetsmässigt. Möjligen rent estetiskt – PVC-fönster blir sällan lika snygga och naturliga på ett trähus som fönster av trä; men vi anser ändå att fördelarna är lite för stora för att ignorera.

Vilka är då de fördelar som finns med PVC-fönster och varför råder vi en husägare att överväga denna lösning; även om huset han äger är av trä? Jo, dessa är de mest påtagliga och uppenbara:

 • Underhållsfria. Väljer du träfönster så kan du se framemot att varje vår få lossa dessa och ställa dig och skrapa, slipa och måla. De kräver ett stort underhåll. PVC-fönster däremot – de räcker med en enkel tvätt någon gång per år. Dessutom; trä är ett levande material och det är känsligt för fukt; något som gör att sprickor uppstår och att exempelvis karmröta kan komma; något som aldrig sker med PVC-fönster.
 • Billigare. Det är betydligt billigare att välja PVC-fönster och de håller lika lång tid som träfönster.
 • Miljön. PVC-fönster är tvärtemot vad många tror ett extremt bra val sett ur ett miljöperspektiv. Lång hållbarhet i kombination med ett minimalt värmeläckage, inga giftiga ämnen eller blystabilisatorer samt det minimala underhållet gör att dessa till det bästa valet på sikt och för en mer hållbar framtid.
 • Snyggare. Även om PVC-fönster inte ger lika varma, trygga och vackra intryck så har utvecklingen gått framåt. Jämför du gårdagens fönster med dagens modeller så har extremt mycket skett och det går utmärkt att sätta PVC-fönster på ett trähus i dagsläget. Sådan estetisk försämring handlar det inte om!

Att tänka på vid betonggjutning

26 sep 2016

Att tänka på vid betonggjutning

 

Betong, tänker många – är inte det enbart ett material exkluderat till exempelvis husgrunder och ingenting annat? Nej, definitivt inte. Betong är ett material som går att använda till i stort sett vad som helst och det är heller inte så svårt att jobba med som många gör gällande. Rätt är att betong och betonggjutning används för att ge exempelvis ett hus en stadig grund att stå på och att man även får samma effekt – men i en mindre skala – om man exempelvis gjuter ett bord av betong eller om man gör en bänkskiva, en blomlåda eller någon typ at dekoration till sin trädgård med materialet.

Dock; det finns några saker som man bör ha i åtanke vid betonggjutning och vi tänkte av den anledningen rada upp några viktiga punkter som kan fungera som en slags lathund över hur du ska tänka vid betonggjutning. Innan dess dock så kan vi inte nog poängtera följande. Du kommer att få en fantastisk effekt av ditt arbete i slutändan. Betong må upplevas som kallt och kyligt; men placerat i rätt miljö så ger materialet en motsatt effekt.

 

Använder du betong i kombination med andra naturliga material som exempelvis trä så kommer du att få en synnerligen varm miljö som är extremt inbjudande och unik. Dessutom är färgen på betong tacksam att ha som en slags bas då det grått är väldigt lätt att inreda mot. Så – våga använda betong i ditt hem! Med detta sagt så radar vi uppp de punkter gällande betonggjutning vi ovan nämnde:

 • Fin betong. Då det kommer till betong så kommer du må betydligt bättre av att lägga några extra kronor på ren kvalitet. Besök en bygghandel och följ deras instruktioner. Den billigaste är sällan den bästa.

 • Använd skydd. Betong dammar och kan vara irriterande för ögon och hud. Se därför till att använda handskar, munskydd och skydd för ögonen vid din betonggjutning.

 • Överväg hjälp. Primärt så gäller det de lite större – och därmed dyrare sakerna. Ska du exempelvis gjuta en ny bänkskiva till köket så är det viktigt att denna A) blir helt rak och B) inte får några sprickor. Du kan inte korrigera detta i efterhand och det finns en risk att du lägger ner en massa tid och hårt jobb i onödan. Här rekommenderas att du tar hjälp och får en professionell betonggjutning utförd. Skulle du göra den på egen hand – glöm då inte att ringa några kompisar för att få den på plats; betong är tungt och går – om ni tappar den i golvet – lätt sönder (golvet likaså för den delen).

 • Torka långsamt. Stressa inte betongen – ju längre brinntid den får, desto bättre är det. Använd en blomspruta och spraya med lite vatten då och då. Fukta för ett bättre resultat.